FinxS® -työkalut

Extended DISC® Henkilöanalyysit

Ihmisen luontaista toimintatapaa kuvaavia raportteja. Katso tarkemmin kohdasta “Extended DISC® Henkilöanalyysi”.

Extended DISC® Parianalyysit

Extended DISC® Henkilöanalyysin pohjalta tehty analyysi työparista. Parianalyysiä voidaan soveltaa myös kahden ekämänkumppanin yhteiselon kuvaamiseen.

Extended DISC® Ryhmäanalyysit

Ryhmästä, tiimistä, joukkueesta tai halutusta organisaation osasta voidaan tulostaa erilaisia raportteja, joiden avulla voidaan tunnistaa yhteinen toimintatapa. Saatua tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi kehittämisessä ja johtamisessa.

FinxS® Myyntikompetenssien arviointi

FinxS® Myyntikompetenssien arviointi on itsearviointiin perustuva monipuolinen kuvaus siitä, miten henkilö tällä hetkellä toimii myyntityössä. Se kuvaa henkilölle tyypillisiä tapoja toimia myyntiprosessien eri vaiheissa – sekä luontaisia että opittuja.

Arviointi on tarkoitettu myyntityötä tekeville ihmisille. Se tehdään verkossa vastaamalla 99 kysymykseen. Vastaaminen vie noin puoli tuntia.

Arvioinnin lopputuloksena saatava raportti on oiva väline kehittää myyjän henkilökohtaisia valmiuksia yhdessä valmentajan tai mentorin kanssa. Raportit antavat myynnin johdolle selkeän kuvan myyjien kehittämistarpeista ja toimii näin apuna päivittäisessä myynnin johtamisessa.

FinxS® Myynti 18 Analyysit

Extended DISC® Henkilöanalyysin vastausten pohjalta luotuja erilaisia raportteja myyjän luontaisesta toimintatavasta FinxS® Myyntikompetenssien arvioinnin kanssa yhteensopivalla tavalla.

FinxS® 360-arvioinnit

360-arviointien avulla saadaan konkreettista täsmätietoa henkilökohtaisten toimintatapojen ja ammatillisten taitojen kehittämisen pohjaksi.

FinxS® Surveys-kyselytutkimukset

Surveys–kyselytutkimusten avulla voit tehdä juuri sinun tarpeisiisi sopivan kyselyn netissä oli sitten kyse asiakastyytyväisyydestä, työilmapiiristä tai vaikkapa tasa-arvon toteutumisesta työyhteisössäsi. Surveyt sopivat kaiken kokoisten organisaatioiden tarpeisiin.

FinxS® Reasoning-päättelykykytestit

Reasoning–päättelykykytestejä käytetään niin rekrytoinnin kuin kehittämisenkin apuna. Päättelykykytestit kuvaavat loogista päättelykykyämme yhdeksällä eri osa-alueella:

  • Abstrakti loogisuus
  • Loogisten prosessien ymmärtäminen
  • Visuaalinen loogisuus
  • Sosiaalinen tilannetaju
  • Numeerinen loogisuus
  • Matemaattinen loogisuus
  • Sana-assosiaatio
  • Muistitesti
  • Sanallinen päättelykyky

 FinxS® Urheilijataitomittari

 FinxS® Urheilijataitomittarin tarkoitus on auttaa urheilijaa ja hänen valmentajaansa löytämään ne keinot ja tavat, joilla juuri hänen on luontaisinta kehittää itseään ja joiden avulla todelliselle huipulle nouseminen on urheilijalle vähiten vaikeata.

Haluatko tietää lisää?

Soita meille

040 580 56 11 Olof Lagerström

040 556 04 10 Seppo Louhikko

Tai jätä meille yhteydenottopyyntö!

Kerromme mielellämme lisää.