Extended DISC® ja FinxS® ihmisten kehittämisessä

Extended DISC®-analyysejä ja FinxS®-arviointeja käytetään laaja-alaisesti henkilökohtaisen kehittämisen apuna. Kun tunnistaa oman luontaisen toimintatapansa ja oivaltaa sen vaikutukset eri tilanteisiin, voi rakentaa itselleen käytännönläheiset portaat menestykseen.

Extended DISC® Henkilöanalyysin tehtäväkohtaisesti räätälöidyt raportit työkirjoineen tukevat itsensä kehittämistä mm:

  • asiakaspalvelijana
  • myyjänä
  • asiantuntijana
  • esihenkilönä
  • johtajana

Niitä tukevat esihenkilöiden käyttöön tarkoitetut Esihenkilön raportit. Näissä raporteissa esihenkilöä ohjataan kysymysten avulla sparraamaan kehitettävää henkilöä kehityskeskusteluissa ja muissa kehittämistilanteissa.

FinxS® Myyntikompetenssien arviointi luo vankan perustan yhtä laila myyjien henkilökohtaiseen kehittämiseen kuin koko myyntiorganisaationkin toiminnan tehostamiseen.

FinxS® 360 arviointien ja Reasoning päättelykykytestien avulla saadaan konkreettista tietoa mihin työn osa-alueisiin on kiinnitettävä huomiota.

FinxS® Survey kyselytutkimuksilla voidaan mitata organisaation työilmapiiriä ja kehittämistarpeita konkreettisesti.

Haluatko tietää lisää?

Soita meille

040 580 56 11 Olof Lagerström

040 556 04 10 Seppo Louhikko

Tai jätä meille yhteydenottopyyntö!

Kerromme mielellämme lisää.

 

Extended DISC®-analyysien ja FinxS®-arviointien käytännönläheisyys, tulkinta-ohjeet ja oivaltavat harjoitukset tukevat ihmisten kehittämistä ja kehittymistä. Näin saadaan aikaan pysyviä tuloksia.