Extended DISC® Henkilöanalyysi

Tunnistatko luontaiset vahvuutesi ja kehittämiskohteesi?

 • Tunnetko kollegasi ja ryhmäsi jäsenet?
 • Tarvitsetko tukea rekrytointiin?
 • Tiedätkö miten ohjaat joukkueesi menestykseen?

Extended DISC® Henkilöanalyysi on oiva apuväline ihmisen luontaisen toimintatavan havainnollistamiseen.

Henkilöanalyysin tehokkuus perustuu sen kykyyn tuottaa tarvitsemaasi informaatiota käytännönläheisesti tehokkaan päätöksenteon tueksi.

Extended DISC® Henkilöanalyysi on suunniteltu tuottamaan käytännönläheistä ja helposti omaksuttavaa tietoa, jonka avulla voidaan vaikuttaa yksilön suorituskykyyn positiivisella tavalla.

Mikä Extended DISC® Henkilöanalyysi on?

Extended DISC® Henkilöanalyysi on itsearvio, joka tunnistaa yksilön vahvuudet ja kehittämisalueet. Analyysi havainnollistaa ihmisen luontaista käyttäytymistä tiedostamattomalla tasolla.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että tulokset kuvaavat henkilön todellista minää. Ei sitä, minkälainen hän toivoisi olevansa. Analyysi havainnollistaa myös miten henkilö kokee, että hänen pitäisi vallitsevassa ympäristössä ja tilanteessa toimia. Tämän johdosta analyysiraportti luo oikeat lähtökohdat toiminnan tehostamiselle.

Miten analyysi toimii?

Extended DISC® Henkilöanalyysi on helppokäyttöinen. Kyselyyn vastaaminen kestää vain noin 10 minuuttia. Analyysi voidaan tehdä 40 eri kielellä Internetissä FinxS® – järjestelmän online-palvelussa.

Missä tilanteissa analyysejä käytetään?

Extended DISC® Henkilöanalyysia käytetään usein muun muassa seuraavissa tilanteissa:

 • Rekrytointi
 • Johtamisen tehostaminen
 • Esihenkilötyöskentelyn kehittäminen
 • Organisaation kehittäminen
 • Kommunikointi- ja vuorovaikutusvalmennukset
 • Myyntivalmennukset
 • Asiakaspalvelun kehittäminen
 • Kehityskeskustelut
 • Coaching
 • Mentorointi
 • Urheiluvalmennus
 • Itsensä kehittäminen
 • Työnohjaus

Räätälöitävyys

Analyysiraportin ulkonäköä ja sisältöä voidaan halutessa räätälöidä.

Ulkonäön räätälöinnillä voidaan tukea raportin sisältöä yhdistämällä se esimerkiksi työtehtävään tai toimialaan. Raportin ulkonäkö voidaan myös muokata yhdenmukaiseksi organisaation muun yleisilmeen kanssa.

Sisällön räätälöimisellä tieto saadaan sitä hyödyntävälle henkilölle juuri hänelle sopivassa muodossa ja laajuudessa kyseiseen tilanteeseen muokattuna. 

Tietoa eri muodoissa

Raporttien sisällöt ovat muokattavissa tapauskohtaisesti kulloisenkin tarpeen mukaan. Esimerkiksi rekrytointitilanteessa voidaan tulostaa eri versiot hakijalle, HR-ammattilaiselle ja esihenkilöille sekä erillinen tiivistelmä lopullista päätöstä varten.

Yleisimmin Extended DISC® -raportteja on käytetty

seuraaviin työtehtäviin:

 • Esihenkilötyö
 • Johtaminen
 • Myyntityö
 • Asiakaspalvelu
 • Asiantuntija
 • Etätyö
 • Etäopiskelu
 • Ryhmässä
 • Projekti
 • Toimistotyö
 • Kouluttaja
 • Yrittäjä

Mm. ylläkuvattuja työtehtäviä varten on mahdollista saada tehtäväkohtaisesti räätälöity raportti, joka voi sisältää esimerkiksi tulkintaohjeen, työkirjan ja vertailun työn odotuksiin. Raportit toimivat käytännönläheisinä katalysaattoreina ja oivallusten herättäjinä eri tilanteissa.

Dynaaminen tietokanta

Lisäinformaatiota on tilanteiden vaihtuessa saatavissa myöhemminkin joustavasti. FinxS® –järjestelmän dynaaminen tietokanta mahdollistaa monipuolisen tiedon yhdistämisen ja hyödyntämisen.

Tietokannasta valitaan mitä tietoa kulloinkin halutaan tarkistella. Voidaan valita useita eri tietoja yhdestä ihmisestä tai yksi tietty tieto useasta henkilöstä kerralla.

Tietokannasta valitut tiedot voidaan tulostaa kätevästi vain nappia painamalla.

Yksilö- ja ryhmäraportit

FinxS®  –järjestelmän avulla voidaan tuottaa luontaista käyttäytymistä kuvaavia raportteja yhtä hyvin yksilöistä, työpareista sekä niin pienemmistä kuin isommistakin ryhmistä. Aina kulloisenkin tarpeen mukaan.

Haluatko tietää lisää?

Soita meille

040 580 56 11 Olof Lagerström

040 556 04 10 Seppo Louhikko

Tai jätä yhteydenottopyyntö!

Kerromme mielellämme lisää Extended DISC® Henkilöanalyysin soveltamismahdollisuuksista sinun tilanteessasi.