Extended DISC Henkilöanalyysi

 • Tunnistatko luontaiset vahvuutesi ja kehittämiskohteesi?
 • Tunnetko kollegasi ja ryhmäsi jäsenet?
 • Tarvitsetko tukea rekrytointiin?
 • Tiedätkö miten ohjaat joukkueesi menestykseen?

Extended DISC® Henkilöanalyysi on oiva apuväline ihmisen luontaisen toimintatavan havainnollistamiseen.

Henkilöanalyysin tehokkuus perustuu sen kykyyn tuottaa tarvitsemaasi informaatiota käytännönläheisesti paremman päätöksenteon tueksi.

Extended DISC® Henkilöanalyysi on suunniteltu tuottamaan käytännönläheistä ja helposti omaksuttavaa tietoa, jonka avulla voidaan vaikuttaa yksilön suorituskykyyn positiivisella tavalla.

.

Mikä Extended DISC Henkilöanalyysi on?

Henkilöanalyysi on itsearvio, joka tunnistaa yksilön vahvuudet ja kehittämisalueet. Analyysi havainnollistaa ihmisen luontaista käyttäytymistä tiedostamattomalla tasolla.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että tulokset kuvaavat henkilön todellista minää. Ei sitä, minkälainen hän toivoisi olevansa. Analyysi havainnollistaa myös miten henkilö kokee, että hänen pitäisi vallitsevassa ympäristössä ja tilanteessa toimia. Tämän johdosta analyysiraportti luo oikeat lähtökohdat toiminnan tehostamiselle.

Miten analyysi toimii?

Extended DISC® Henkilöanalyysi on helppokäyttöinen. Kyselyyn vastaaminen kestää vain noin 10 minuuttia. Analyysi voidaan tehdä 40 eri kielellä Internetissä online-palveluna.

Missä tilanteissa analyysejä käytetään?

Henkilöanalyysia käytetään usein muun muassa seuraavissa tilanteissa:

 • Rekrytointi
 • Johtamisen tehostaminen
 • Esimiestyöskentelyn kehittäminen
 • Organisaation kehittäminen
 • Kommunikointi- ja vuorovaikutusvalmennukset
 • Myyntivalmennukset
 • Asiakaspalvelun kehittäminen
 • Kehityskeskustelut
 • Coaching
 • Mentorointi
 • Urheiluvalmennus
 • Itsensä kehittäminen
 • Työnohjaus

Räätälöitävyys

Analyysiraportin ulkonäköä ja sisältöä voidaan halutessa räätälöidä.

Ulkonäön räätälöinnillä voidaan tukea raportin sisältöä korostamalla esimerkiksi työtehtävää tai toimialaa. Raportin ulkonäkö voidaan myös muokata yhdenmukaiseksi organisaation yleisilmeen kanssa.

Sisällön räätälöimisellä tieto saadaan sitä hyödyntävälle henkilölle juuri hänelle sopivassa muodossa ja laajuudessa kyseiseen tilanteeseen muokattuna.

Elementit

Sisältöä räätälöitäessä voidaan käyttää henkilön luontaista toimintatapaa kuvaavia tekstejä, tilanteeseen sopivia käyttäytymiskompetensseja ja niistä tehtyjä työnkuvia, työkirjaelementtejä, Extended DISC Timanttia ja Profiileja.

Käytettävissä on yli 500 käyttäytymiskompetenssin valikoima, joista voidaan rakentaa kyseistä tehtävää vastaavat työnkuvat. Työnkuviin on mahdollista määritellä myös työtehtävän suorittamiseen liittyvät odotusarvot.

Tietoa eri muodoissa

Raporttien sisällöt ovat muokattavissa tapauskohtaisesti kulloisenkin tarpeen mukaan. Esimerkiksi rekrytointitilanteessa voidaan tulostaa eri versiot hakijalle, HR-ammattilaiselle ja esimiehelle sekä erillinen tiivistelmä lopullista päätöstä varten.

Yleisimmin Extended DISC -raportteja on käytetty

seuraaviin työtehtäviin:

 • Esimiestyö
 • Johtaminen
 • Myyntityö
 • Asiakaspalvelu
 • Ryhmässä
 • Projekti
 • Toimistotyö
 • Asiantuntija
 • Kouluttaja
 • Yrittäjä

Mm. ylläkuvattuja työtehtäviä varten on mahdollista saada tehtäväkohtaisesti räätälöity raportti, joka voi sisältää esimerkiksi tulkintaohjeen, työkirjan ja vertailun työn odotuksiin. Raportit toimivat käytännönläheisinä katalysaattoreina ja oivallusten herättäjinä eri tilanteissa.

Esimerkiksi valmentajan tai esimiehen raportissa Henkilöanalyysin tuottama tieto antaa valmentajalle tai esimiehelle uusia eväitä hänen valmistautuessaan kahdenkeskiseen keskusteluun valmennettavan tai johdettavan kanssa.

Työntekijän raportissa asioita tarkastellaan hänen omasta näkökulmastaan ja se auttaa oivaltamaan oman tilanteen ja työn kannalta oleellisimmat asiat.

Dynaaminen tietokanta

Lisäinformaatiota on tilanteiden vaihtuessa saatavissa myöhemminkin joustavasti. Uuden FinxS –järjestelmän dynaaminen tietokanta mahdollistaa monipuolisen tiedon yhdistämisen ja hyödyntämisen.

Tietokannasta valitaan mitä tietoa kulloinkin halutaan tarkistella. Voidaan valita useita eri tietoja yhdestä ihmisestä tai yksi tietty tieto useasta henkilöstä kerralla.

Tietokannasta valitut tiedot voidaan tulostaa kätevästi vain nappia painamalla.

Yksilö ja ryhmäraportit

Uuden FinxS–järjestelmän avulla voidaan tuottaa luontaista käyttäytymistä kuvaavia raportteja yhtä hyvin yksilöistä, työpareista sekä niin pienemmistä kuin isommistakin ryhmistä. Aina kulloisenkin tarpeen mukaan.

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää Extended DISC Henkilöanalyysin soveltamismahdollisuuksista sinun tilanteessasi.

Extended DISC analyysien ominaisuuksia ja hyötyjä

Maksat vain tuloksista

 • Ei turhia kuluja
 • Ei sido rahaa seisomaan
 • Monikielinen
 • Kysymykset ja raportit omalla äidinkielellä
 • Tulosten ymmärrys varmistuu
 • Tulokset usealla kielellä ilman käännöskuluja

Monta yhteensopivaa työkalua samassa paketissa

 • Eri analyysit ”seurustelevat” keskenään
 • Kerran kerätty tieto on hyödynnettävissä eri kehitysvaiheissa
 • Toimiva työkalupakki moniin erilaisiin kehittämistilanteisiin
 • Käyttäjän aikaa ja energiaa säästyy – et tarvitse monia työkaluja

Aktiivinen tuki

 • Käyttäjien sertifiointi
 • Tulkinta-apu aina käytettävissä
 • Advanced Training tosi osaajille
 • Uusimmat työkalut aina käytössä lisäkustannuksitta

Suomalainen

 • Tuotekehitys on tehty Suomessa
 • Asiakaspalaute saavuttaa nopeasti tuotekehityksen
 • Suomalaiseen kulttuuriin tehtynä ei kulttuureista johtuvia tulkintavirheitä

Kulttuuririippumaton

 • Auttaa ymmärtämään erilaisia työyhteisöjä ja sen jäseniä
 • Yhteistyö ja projektit tehostuvat
 • Investointien tuotto varmistuu

Web

 • Analyysin täyttö missä päin maailmaan tahansa
 • Tiedonkeruu nopeaa ja turvallista
 • Tiedonsiirto on suojattu https -protokollalla

Ota yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö!