Extended DISC® rekrytoinnissa

Onnistunut rekrytointi, jossa tiedetään millaista työntekijää haetaan ja jossa uusi palkattu työntekijä täyttää häneen kohdistuneet odotukset, säästää aikaa ja rahaa.

Extended DISC®-kehittämistyökaluja käytetään yleisesti pienentämään epäonnistumisen riskiä rekrytoinnin eri vaiheissa.

Ennen rekrytointia

  • Extended DISC® Työnkuvien ja Timantin avulla määritellään keskeiset avaintehtävät ja niiden edellyttämät toimintatavat.
  • ­Extended DISC® Ryhmäanalyysin avulla tunnistetaan ryhmän vahvuusalueet sekä ne alueet, joihin ryhmä kaipaa vahvistusta.
  • Kun tämä tieto yhdistetään hakijan luontaisiin mukavuusalueisiin ja ryhmän kaipaamaan täydennystarpeeseen, voidaan haastattelua kohdentaa oleellisiin osa-alueisiin.
  • ­Ulkoinen toimintaympäristö kuten esimerkiksi asiakkaat, tuotteet ja kilpailutilanne voidaan myös kuvata Extended DISC® Timantin avulla. Haastattelija saa havainnollista tietoa liiketoiminnan kulmakivien vaikutuksista työtehtävien suorittamiseen ja osaa sen perusteella valmistautua haastatteluun.

Rekrytoinnin aikana

  • Hyödynnetään ennen rekrytointia kerättyä tietoa.
  • ­Rekrytoinnin ammattilaisille riittää yleensä Extended DISC® Profiili ja timantti rekrytointihaastatteluun valmistautumiseen ja sen aikana. Ne antavat vankan pohjan oikeiden kysymysten esittämiselle.
  • ­Harvemmin rekrytoinnissa mukana olevat, kuten esimerkiksi esihenkilöt ja oman alansa asiantuntijat voivat käyttää Extended DISC® Rekrytointianalyysin työkirjaa valmistautuessaan rekrytointihaastatteluun.

Rekrytoinnin jälkeen

  • Uuden tulokkaan esihenkilö voi hyödyntää rekrytoinnin aikana syntynyttä tietoa perehdyttäessään uutta työntekijää tehtäviinsä.
  • ­Rekrytoinnin yhteydessä tehdyn Extended DISC® Henkilöanalyysin tulokset ovat hyödyksi myös palkatulle henkilölle hänen aloittaessaan uutta tehtäväänsä ja tutustuessaan uusiin ryhmänsä jäseniin.
  • ­Seuraavan rekrytoinnin yhteydessä voidaan hyödyntää rekrytoinnin aikana työtehtävästä ja odotuksista syntynyttä tietoa.

Haluatko tietää lisää?

Soita meille

040 580 56 11 Olof Lagerström

040 556 04 10 Seppo Louhikko

Tai jätä meille yhteydenottopyyntö!

Kerromme mielellämme lisää.