Extended DISC® ja FinxS® rekrytoinnissa

Onnistunut rekrytointi, jossa tiedetään millaista työntekijää haetaan ja jossa uusi palkattu työntekijä täyttää häneen kohdistuneet odotukset, säästää aikaa ja rahaa.

Extended DISC®-kehittämistyökaluja käytetään yleisesti pienentämään epäonnistumisen riskiä rekrytoinnin eri vaiheissa.

Ennen rekrytointia

  • Extended DISC® Työnkuvien ja Timantin avulla määritellään keskeiset avaintehtävät, niiden edellyttämät tiedot, taidot ja toimintatapa.
  • ­Extended DISC® Ryhmäanalyysin avulla tunnistetaan ryhmän vahvuusalueet sekä ne alueet, joihin ryhmä kaipaa vahvistusta. Kun tämä tieto yhdistetään hakijan luontaisiin mukavuusalueisiin ja ryhmän kaipaamaan täydennystarpeeseen, voidaan haastattelua kohdentaa oleellisiin osa-alueisiin.
  • ­Ulkoinen toimintaympäristö kuten esimerkiksi asiakkaat, tuotteet ja kilpailutilanne kuvataan Extended DISC® Timantin avulla. Haastattelija saa havainnollista tietoa liiketoiminnan kulmakivien vaikutuksista työtehtävien suorittamiseen ja osaa sen perusteella valmistautua haastatteluun.

Rekrytoinnin aikana

  • Hyödynnetään ennen rekrytointia kerättyä tietoa
  • ­Rekrytoinnin ammattilaisille riittää yleensä Extended DISC® Profiili ja timantti rekrytointihaastatteluun valmistautumiseen ja sen aikana. Ne antavat vankan pohjan oikeiden kysymysten esittämiselle
  • ­Harvemmin rekrytoinnissa mukana olevat, kuten esimerkiksi esimiehet ja oman alansa asiantuntijat käyttävät Extended DISC® Rekrytointianalyysin työkirjaa valmistautuessaan rekrytointihaastatteluun.

Rekrytoinnin jälkeen

  • Palkatun henkilön esimies hyödyntää rekrytoinnin aikana syntynyttä tietoa perehdyttäessään uutta työntekijää tehtäviinsä
  • ­Rekrytoinnin yhteydessä tehdyn Extended DISC® Henkilöanalyysin tulokset ovat hyödyksi myös palkatulle henkilölle hänen aloittaessaan uutta tehtäväänsä ja tutustuessaan uusiin ryhmänsä jäseniin.
  • ­Seuraavan rekrytoinnin yhteydessä voidaan käyttää kaikkea syntynyttä tietoa.

Ota meihin yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää.

Voit jättää meille myös yhteydenottopyynnön niin olemme yhteydessä mahdollisimman pian.