DISC testi vai DISC analyysi?

Usein arkisessa kielenkäytössä käytetään termiä DISC testi vaikka todellisuudessa Extended DISC® Henkilöanalyysissä ei ole kyse testistä. Testissä mitataan kuinka monta oikeaa vastausta vastaaja kykenee antamaan määrätyssä ajassa.

Ei hyviä tai huonoja tuloksia

Extended DISC® Henkilöanalyysistä ei voi saada hyviä tai huonoja tuloksia, eikä eri ihmisten tuloksia tule verrata keskenään parempi – huonompi asteikolla. Se ei mittaa ihmisen koko persoonallisuutta, eikä sitä tällaiseen tarkoitukseen tulekaan käyttää. Se ei myöskään mittaa ammatillisia tietoja, taitoja tai elämän varrella kertynyttä kokemusta.

Extended DISC® Henkilöanalyysi kuvaa luontaista käyttäytymistä

Sillä tarkoitetaan toimintatapaa, joka vaatii vähiten energiaa ja keskittymistä. Yleensä käytämme luontaista toimintatapaamme, jos ulkoiset tekijät eivät muuta vaadi.

Reagoimme luontaisella toimintatavallamme erityisesti nopeissa refleksinomaisissa tilanteissa, kun tietoiseen toimintaan ei ole mahdollisuutta. Luontainen toimintatapamme korostuu myös painetilanteissa, kun mukauttamiskykymme on alentunut.

Extended DISC® Henkilöanalyysi ei luokittele ihmisiä

Koska kyseessä ei ole testi, se ei luokittele ihmisiä hyviin eikä huonoihin. Se ei myöskään pyri rajoittamaan ihmisen mahdollisuuksia suuntautua esimerkiksi erilaisiin työympäristöihin. Extended DISC® Henkilöanalyysi kuvaa henkilön luontaista tapaa reagoida ja käyttäytyä erilaisissa tilanteissa. Se auttaa ymmärtämään omaa ja muiden ihmisten käyttäytymistä, sopeuttamaan omaa käyttäytymistään tilanteen edellyttämään suuntaan sekä välttämään turhia ihmisten välisissä kommunikointitilanteissa syntyviä ongelmia.

Mitä enemmän voimme päivittäisissä tilanteissa hyödyntää luontaista toimintatapaamme sitä motivoituneempia yleensä olemme ja sitä enemmän voimme käyttää energiaa itse työn tekemiseen.

Extended DISC® Timantti

Extended DISC® Timantti on ainutlaatuinen tapa jäsennellä ihmisen luontaisen toimintatavan eri ulottuvuuksia. Extended DISC® Timantti käsittelee 160 erilaista luonnetyyppiryhmää ja osoittaa niiden suhteellisen etäisyyden toisiinsa. Extended DISC Timantti on mahdollistanut erikokoisten ryhmien selkokielisen tulkinnan.

Extended DISC® Profiili

Extended DISC® Profiili on osoittautunut selkeäksi tavaksi kuvailla ja tulkita ihmisen luontaista reagointityyliä hänen ympäristössään tapahtuviin ärsykkeisiin henkilökohtaisella tasolla. 

Extended DISC® Ympyräkaavio

Extended DISC® Ympyräkaavio kuvaa D, I, S ja C -ominaisuuksien suhdetta henkilön luontaisessa käyttäytymisessä. Ympyräkaavio on helppolukuinen ja useimmille tuttu monesta muusta yhteydestä.

Haluatko tietää lisää?

Soita meille

040 580 56 11 Olof Lagerström

040 556 04 10 Seppo Louhikko

 Tai jätä meille yhteydenottopyyntö niin kerromme mielellämme lisää.