DISC testi vai DISC analyysi?

Usein arkisessa kielenkäytössä käytetään termiä DISC testi vaikka todellisuudessa Extended DISC analyysissä ei ole kyse testistä. Testissä mitataan kuinka monta oikeaa vastausta vastaaja kykenee antamaan määrätyssä ajassa.

Ei hyviä tai huonoja tuloksia

Extended DISC analyysistä ei voi saada hyviä tai huonoja tuloksia, eikä eri ihmisten tuloksia tule verrata keskenään parempi – huonompi asteikolla. Se ei mittaa ihmisen koko persoonallisuutta, eikä sitä tällaiseen tarkoitukseen tulekaan käyttää. Se ei myöskään mittaa ammatillisia tietoja, taitoja tai elämän varrella kertynyttä kokemusta.

DISC testi kuvaa luontaista käyttäytymistä

Extended DISC analyysi kuvaa henkilön luontaista käyttäytymistä. Sillä tarkoitetaan toimintatapaa, joka vaatii vähiten energiaa ja keskittymistä. Yleensä käytämme luontaista toimintatapaamme, jos ulkoiset tekijät eivät muuta vaadi.

Reagoimme luontaisella toimintatavallamme erityisesti nopeissa refleksinomaisissa tilanteissa, kun tietoiseen toimintaan ei ole mahdollisuutta. Luontainen toimintatapamme korostuu myös painetilanteissa, kun mukauttamiskykymme on alentunut.

Extended DISC analyysi ei luokittele ihmisiä

Koska kyseessä ei ole testi, se ei luokittele ihmisiä hyviin eikä huonoihin. Se ei myöskään pyri rajoittamaan ihmisen mahdollisuuksia suuntautua esimerkiksi erilaisiin työympäristöihin. Extended DISC analyysi kuvaa henkilön luontaista tapaa reagoida ja käyttäytyä erilaisissa tilanteissa. Se antaa ihmiselle paremman mahdollisuuden ymmärtää omaa ja muiden ihmisten käyttäytymistä, sopeuttaa omaa käyttäytymistään tilanteen edellyttämään suuntaan, välttää turhia ihmisten välisissä kommunikointitilanteissa syntyviä ongelmia sekä ohjata omaa elämäänsä suuntaan, jossa hän parhaiten onnistuu ja viihtyy.

Tiedostamaton käyttäytymisemme on meille luontainen ja myös mieluisin tapamme toimia.  Toimimme tiedostamattamme monissa eri tilanteissa, erityisesti kiireessä, paineen alla ja suuttuessamme. Yleensä niissä tilanteissa, joissa emme ehdi tai pysty toimimaan harkitusti vaan reagoimme spontaanisti. Malli tiedostamattomaan käyttäytymiseemme tulee sisältämme.

Mitä enemmän voimme päivittäisissä tilanteissa hyödyntää luontaista toimintatapaamme sitä motivoituneempia yleensä olemme ja sitä enemmän voimme käyttää energiaa itse työn tekemiseen.

Extended DISC Timantti

Extended DISC Timantti on ainutlaatuinen tapa jäsennellä ihmisen luontaisen toimintatavan eri ulottuvuuksia. Extended DISC Timantti käsittelee 160 erilaista luonnetyyppiryhmää ja osoittaa niiden suhteellisen etäisyyden toisiinsa. Extended DISC Timantti on mahdollistanut erikokoisten ryhmien selkokielisen tulkinnan.

Extended DISC Profiili

Extended DISC Profiili on osoittautunut selkeäksi tavaksi kuvailla ja tulkita ihmisen luontaista reagointityyliä hänen ympäristössään tapahtuviin ärsykkeisiin henkilökohtaisella tasolla.  Siinä ei ole yhtään hyvä-huono –kategoriaa. Sen vuoksi kyseessä ei ole DISC testi, josta voisi päästä läpi tai reputtaa vaan ihmisen luontaista toimintatapaa havainnollistava luotettava apuväline.

Yllä kuvatuista syistä pyrimme tietoisesti välttämään DISC testi termiä, koska se antaa Extended DISC analyyseistä vääränlaisen vaikutelman.

Extended DISC Ympyräkaavio

Extended DISC Ympyräkaavio kuvaa D, I, S ja C -ominaisuuksien suhdetta henkilön luontaisessa käyttäytymisessä. Ympyräkaavio on helppolukuinen ja useimmille tuttu monesta muusta yhteydestä. Se on yksi esimerkki niistä asioista, joilla pyrimme tekemään raporteista käytännönläheisiä.

Ota yhteyttä tai jätä meille yhteydenottopyyntö niin kerromme mielellämme lisää.