FinxS arvioinnit ja tutkimukset

FinxS on verkossa toimiva järjestelmä, joka tuottaa tietoa ihmisistä ja organisaatioista rekrytoinnin ja kehittämisen tueksi.

Sen avulla voidaan luoda erilaisia raportteja, hallita tiedonkeruuta ja kyselyihin vastaamista sekä tuottaa dynaamisesta tietokannasta kulloinkin tarvittavaa tietoa käytännönläheisessä muodossa.

Työkalut

FinxS–järjestelmä sisältää keskenään yhteensopivat työkalut, joita voidaan hyödyntää aina rekrytoinnista  ihmisten ja organisaatioiden kehittämisen eri vaiheisiin.

  • Extended DISC analyysit
  • FinxS 360 arvioinnit
  • FinxS Surveys kyselytutkimukset
  • FinxS Reasoning päättelykykytestit
  • FinxS Myyntikompetenssien arviointi

Räätälöitävyys

Sisällön räätälöimisellä tieto saadaan sitä hyödyntävälle henkilölle juuri hänelle sopivassa muodossa ja laajuudessa kyseiseen tilanteeseen muokattuna.

Käyttöönotto

Perehdytämme teidät hyödyntämään järjestelmän tuottamia raportteja ja käyttämään järjestelmää teille räätälöidyllä valmennuksella.

Tarpeittenne mukaan räätälöity FinxS -järjestelmän käyttöönotto varmistaa sen, että pääsette nopeasti ja helposti liikkeelle. Voitte myöhemmin, niin halutessanne, ottaa järjestelmän itsenäisesti omaan käyttöönne.

Käyttöliittymät

FinxS-järjestelmää voidaan käyttää normaalin Web-käyttöliittymän lisäksi myös iOS ja Android sovelluksilla. Suuria tietomääriä käsiteltäessä Executive FinxS-käyttöliittymä auttaa tiedon löytämisessä, vertailussa sekä yhdistelemisessä.