Extended DISC

Räätälöinti

Kohdistettua tietoa kulloiseenkin tarpeeseen

Sekä raporttien ulkonäköä että niiden sisältöjä voidaan halutessa räätälöidä tukemaan halutun viestin perille menoa.

Ulkonäön räätälöinti

Ulkonäön räätälöinnillä voidaan tukea raportin asiasisältöä muokkaamalla ulkoasua esimerkiksi juuri kyseistä työtehtävää tai toimialaa kuvaavaksi.

Raportin ulkonäköä voidaan myös muokata yhdenmukaiseksi organisaation imagon ja yleisilmeen kanssa. Näin raportit eivät jää irrallisiksi muusta käytettävästä materiaalista. Elementteinä voidaan käyttää esimerkiksi organisaation logoja, mitä tahansa kuvia ja värejä raportin eri osissa.

Sisällön räätälöinti

Sisällön räätälöimisellä tieto saadaan sitä hyödyntävälle henkilölle juuri hänelle sopivassa muodossa ja laajuudessa. Sisältöä räätälöitäessä voidaan käyttää henkilön luontaista toimintatapaa kuvaavia tekstejä, tilanteeseen sopivia  käyttäytymiskompetensseja ja niistä tehtyjä työnkuvia, työkirjaelementtejä, Extended DISC®  Timanttia ja Profiileja.

FinxS®–järjestelmässä on yli 1 000 käyttäytymiskompetenssin valikoima, joista voidaan rakentaa kyseistä tehtävää ja/tai yrityksenne johtamisperiaatteita vastaavat työnkuvat. Työnkuviin on mahdollista määritellä myös työtehtävän suorittamiseen liittyvät odotusarvot.

Raporttien sisällöt ovat muokattavissa tapauskohtaisesti kulloisenkin tarpeen mukaan. Esimerkiksi rekrytointia varten omat versiot hakijalle, HR –ammattilaiselle, esihenkilöille ja erillinen tiivistelmä lopullista päätöstä varten.

 

Haluatko tietää lisää?

Soita meille

040 580 56 11 Olof Lagerström

040 556 04 10 Seppo Louhikko

Tai jätä meille yhteydenottopyyntö!

Kerromme mielellämme lisää.

 

© 2020 Extended DISC® Finland Oy