Johtamisessa ja esimiestyössä

Extended DISC analyysejä ja FinxS arviointeja käytetään esimiestyön ja johtamisen kehittämisessä organisaation kaikilla tasoilla.

Avaintehtävien määrittely ja niiden sijoittaminen Extended DISC timantille havainnollistaa konkreettisesti esimiestyön onnistumisen edellyttämät toimintatavat. Tämän pohjalta syntyy yhteinen ja konkreettinen käsitys johtamisen ja esimiestyön kriittisimmistä osa-alueista.

Samaa Extended DISC viitekehystä voidaan hyödyntää, kun halutaan havainnollistaa ja kehittää

  • ihmiset huomioivaa johtamista
  • erilaisuuden ymmärtämistä, hyväksymistä ja hyödyntämistä
  • tiimien sisäistä kommunikaatiota
  • tiimien välistä kommunikaatiota
  • työhyvinvointia
  • johtoryhmien työskentelyä

Kriittisimmät kehittämiskohteet voidaan kartoittaa FinxS Surveys kyselytutkimusten avulla ja samalla saada konkreettinen kuva organisaation työilmapiiristä.

Ota meihin yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää.

Voit jättää meille myös yhteydenottopyynnön niin olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

 

Saavutuksia ja työhyvinvointia