Raportit

Yksilöraportit

FinxS®–järjestelmän avulla voidaan tuottaa erilaisia raportteja samasta henkilöstä aina kulloisenkin tarpeen mukaan. Raportit voivat olla pelkistettyjä yhteen asiaan keskittyviä tai ne voivat sisältää vaikkapa työkirjoja tai kulloistakin asiaa syventäviä osioita.

Pariraportit

Pariraporttiin voidaan yhdistää kahden ihmisen Extended DISC® Henkilöanalyysin tulokset tiiviiksi kokonaisuudeksi. Näin luontaisten toimintatapojen eroavaisuuksien havainnointi on helppoa ja selkeää. Kyseessä voi olla yhtä hyvin työpari kuin elämänkumppanikin.

Ryhmäraportit

Ryhmäraportteihin yhdistetään useamman henkilön Extended DISC® Henkilöanalyysin tulos. Näin nähdään yhdellä kertaa miten eri yksilöt toimivat ryhmän jäsenenä ja missä ovat ryhmän yhteiset vahvuudet ja kehittämiskohteet ryhmän tehtäviin nähden.

Yhdistelmäraportit

Yksi FinxS®–järjestelmän merkittävistä ominaisuuksista on sen mahdollisuus tuottaa yhdistelmäraportteja FinxS®-järjestelmän eri työkalujen keräämästä tiedosta. Samaan raporttiin voidaan yhdistää esimerkiksi Extended DISC® Henkilöanalyysin tuottamaa, henkilön luontaista käyttäytymistä kuvaavaa tietoa sekä FinxS® 360-arvioinnin tuottamaa konkreettista palautetta henkilön päivittäisestä toiminnasta.

Voidaan myös yhdistää vaikkapa Extended DISC® Henkilöanalyysin tulokset samaan raporttiin FinxS® Myyntikompetenssien arvioinnin tulosten kanssa. 

On tärkeää huomata, että eri työkalut voidaan räätälöidä havainnollistamaan samoja, työtehtävän kannalta olennaisia asioita, kuten esimerkiksi organisaation arvoja, organisaatiokulttuuria tai johtamisperiaatteita.

 

Haluatko tietää lisää?

Soita meille

040 580 56 11 Olof Lagerström

040 556 04 10 Seppo Louhikko

Tai jätä meille yhteydenottopyyntö!

Kerromme mielellämme lisää.