Oppilaitoksille

Olemme kehittäneet yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa erilaisia Extended DISC®-raportteja oppilaitosympäristöön.

Niiden avulla voi tunnistaa luontaiset toimintatapansa, niiden vaikutuksen niin omaan opiskeluun kuin opetus- ja asiantuntijatyöhönkin. Raportit auttavat oivaltamaan omat vahvuutensa ja kehittymiskohteensa. Ne tukevat ainutlaatuisella tavalla sekä opiskelijan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman laatimista että omassa ammatissaan opetus- ja asiantuntijatyössä kehittymistä.

Raportit perustuvat itsearviona tehtävään Extended DISC® Henkilöanalyysiin.

Raportti opiskeluun

Tämän päivän opiskelussa opiskelijoiden ohjaus ja opiskelun henkilökohtaistaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Opiskelijoiden erilaisuuden ymmärtäminen ja oman luontaisen toimintatavan sisäistäminen ovat avainasemassa, kun halutaan lisätä opiskelun suunnittelun henkilökohtaisuutta ja vaikuttavuutta.

Raportti on räätälöitävissä kulloisenkin tilanteen mukaan. Perusraportissa on opiskelijan luontaista toimintatapaa kuvaavan osion lisäksi raportin hyödyntämistä helpottavia ohjeita ja tehtäviä. Raportissa on kolme osiota:

  • Luontainen toimintatapani
  • Minä ja opiskelu
  • Minä ja tulevaisuuteni

Raportti opetustyöhön

Opetustyötä tekeville tarkoitetussa raportissa keskitytään omien motivaatiotekijöiden, vahvuuksien ja kehittämiskohteiden lisäksi luontaiseen tapaan kommunikoida ja toimia luokkatilanteissa.

Raportti on oiva apuväline oman työnsä itsenäiselle kehittämiselle ja keskustelun avaamiselle oman esimiehensä ja/tai kollegoiden kanssa.

Raportti asiantuntijatyöhön

Oppilaitoksissa erilaisissa asiantuntijatehtävissä työskenteleville tarkoitetussa raportissa tulevat kunkin henkilön luontaiset vahvuudet, kehittämiskohteet ja motivaatiotekijät selkeästi esille.

Tämän lisäksi raporttiin on sisällytetty luontainen tapa toimia ryhmässä ja erilaisissa päivittäisissä asiantuntijan työtilanteissa.

Ryhmäraportit

Henkilökohtaisten raporttien perusteella voidaan koota ryhmäkohtaisia raportteja, jotka auttavat ryhmän johtamisessa, sisäisessä tehtävänjaossa sekä ryhmän toiminnan kehittämisessä.

Ryhmäraportit ovat yhteenvetoja  ryhmän jäsenten luontaisista toimintatavoista ryhmän jäsenenä. Ne havainnollistavat millaisista yksilöistä ryhmät koostuvat sekä missä piilevät kunkin ryhmän vahvuudet ja haasteet.

Haluatko tietää lisää?

Soita meille

040 580 56 11 Olof Lagerström

040 556 04 10 Seppo Louhikko

Tai jätä meille yhteydenottopyyntö!

Kerromme mielellämme lisää.

 

 

Motivaattorit

“Extended DISC®analyysi auttavat opiskelijoitamme tunnistamaan mikä heitä motivoi nyt ja tulevaisuudessa. Henkilökohtaisista suunnitelmista tulee konkreettisia ja jokaisen omaan tilanteeseen sopivia.”