Johtajille ja esihenkilöille

Johtajat ja esihenkilöt käyttävät Extended DISC®-analyysejä ja FinxS®-kehittämistyökaluja mm:

 • oman johtamisensa kehittämisessä
 • asiakaspalvelun parantamisessa
 • myynnin kasvattamisessa
 • asiantuntijatyön kehittämisessä
 • yhteistyön tehostamisessa
 • työilmapiirin kohentamisessa
 • kehityskeskusteluissa
 • asiakastyytyväisyyden seuraamisessa

Ne auttavat:

 • esihenkilöitä motivoimaan ja ohjaamaan johdettaviaan
 • myyjiä ja asiakaspalvelijoita huomioimaan asiakkaitaan
 • asiantuntijoita hyödyntämään erilaisuutta projekteissa

Konkreettisina apuvälineinä toimivat Extended DISC® Henkilöanalyysin pohjalta tehtäväkohtaisesti räätälöidyt raportit:

 • Minä asiakaspalvelijana
 • Minä myyjänä
 • Minä asiantuntijana
 • Minä esihenkilönä
 • Myynti 18

FinxS® Myyntikompetenssien arvioinnin tuloksia voidaan yhdistellä monella eri tapaa niin, että nähdään koko myyntiryhmän tulokset kerralla. Tämä antaa mainiot eväät myynnin johtamiselle.

FinxS® 360 ja Surveys -raportit auttava näkemään tilanteet laajemmasta näkökulmista ja luovat vankan pohjan toiminnan kehittämiselle.

FinxS® Reasoning-päättelykykytestit kertovat piileekö henkilön lahjakkuus loogisuudessa, sosiaalisuudessa, visuaalisuudessa tai vaikka numeroiden hallinnassa? Tai jossain muussa loogisuuden 9 osa-alueessa, joita testit mittaavat.

Haluatko tietää lisää?

Soita meille

040 580 56 11 Olof Lagerström

040 556 04 10 Seppo Louhikko

Tai jätä meille yhteydenottopyyntö!

Kerromme mielellämme lisää.

 

Tuloksia

“Extended DISC®-analyysit auttavat minua ihmisten motivoimisessa ja kommunikoinnin tehostamisessa. Se auttaa minua saavuttamaan tavoitteeni.”

 

 

© 2020 Extended DISC® Finland Oy