Extended DISC analyysit

Extended DISC analyysit perustuvat Extended DISC teoriaan ja ne on suunniteltu tuottamaan käytännönläheistä ja helposti omaksuttavaa tietoa, jonka avulla voidaan vaikuttaa yksilön, työparin tai ryhmän suorituskykyyn positiivisella tavalla.

Extended DISC analyysit perustuvat Extended DISC Henkilöanalyysin itsearviointikyselyyn. Analyysit havainnollistavat ihmisen luontaista toimintatapaa.

Extended DISC analyysin pohjalta voidaan tuottaa erilaisia raportteja niin yksilöistä, työpareista kuin ryhmistäkin.

  • Extended DISC Henkilöanalyysi
  • Extended DISC Parianalyysi
  • Extended DISC Ryhmäanalyysi

Rekrytoinnista kehittämiseen

Extended DISC Henkilöanalyysin pohjalta on luotu eri tehtäviin räätälöityjä raportteja. Raportit ovat käytännönläheisiä ja ne sisältävät kunkin tilanteen ja työtehtävän kannalta keskeiset osa-alueet. Esimerkkejä repaoteista löydät kohdasta “Eri tilanteisiin“.

Rekrytointi

Rekrytoinnin tueksi tehdyssä raportissa Extended DISC Henkilöanalyysin tehneen henkilön tuloksia tarkastellaan rekrytoijan tai rekrytoivan esimiehen näkökulmasta. Raportti auttaa valmistautumaan haastatteluun.

Kehittäminen

Minä esimiehenä, myyjänä, asiakaspalvelijana, asiantuntijana ja yrittäjänä raporteissa sama tieto on muokattu henkilön itsensä käyttöön omien toimintatapojensa ja mahdollisuuksiensa tunnistamiseen omassa työssään ja tilanteessaan.

Valmentaminen

Esimiehen raportissa Henkilöanalyysin tuottama tieto antaa esimiehelle uusia eväitä hänen valmistautuessaan kahdenkeskiseen keskusteluun valmennettavan kanssa.

Raporttien rakenne

Kukin raportti voidaan helposti räätälöidä sen mukaan mitä tietoa siihen halutaan, kenelle se on tarkoitettu, kuinka laajasti asiat halutaan esittää ja millaisessa ulkoasussa.

Raportin käyttäjää ohjataan itse oivaltamaan kulloiseenkin tilanteeseen liittyvät oleelliset seikat ja tekemään niistä omat johtopäätöksensä.

Kun oivallus syntyy ihmiseltä itseltään, hän on siihen sitoutuneempi ja sen vaikutus on päivittäiseen toimintaan pysyvämpää kuin ulkoapäin annetut valmiit toimintamallit.

Työnkuvat

Työnkuvat ovat keskeisiä osia räätälöidyissä raporteissa. Niiden avulla raportit kohdistuvat juuri kyseisen organisaation kyseiseen työtehtävään.

Ensin valitaan juuri kyseiseen työhön liittyvät tärkeimmät käyttäytymiskompetenssit yli 500 vaihtoehdon joukosta. Sitten määritellään työtehtävään kohdistuvat odotukset priorisoimalla valitut käyttäytymiskompetenssit ja tulokset syötetään FinxS–järjestelmään. Tämän jälkeen työnkuvan tuloksia voidaan hyödyntää peilauspohjana eri henkilöiden raporteissa.

Raportissa analyysin tehneen henkilön luontaisia taipumuksia peilataan asetettuihin odotuksiin. Tämä antaa raportin lukijalle konkreettisia vinkkejä eri tilanteiden varalle.

Yrityskohtaiset

Extended DISC raporttien sisältöä ja ulkonäköä voidaan räätälöidä myös yrityskohtaisesti, tukemaan yrityksenne imagoa tai sovittaa sisältö vastaamaan juuri teidän tarpeitanne tässä tietyssä tilanteessa.