Raportit

Yksilöraportit

FinxS –järjestelmän avulla voidaan tuottaa erilaisia raportteja samasta henkilöstä aina kulloisenkin tarpeen mukaan. Raportit voivat olla pelkistettyjä yhteen asiaan keskittyviä tai ne voivat sisältää vaikkapa työkirjoja tai kulloistakin asiaa syventäviä osioita.

Pariraportit

Pariraporttiin voidaan yhdistää kahden ihmisen Henkilöanalyysin tulokset tiiviikset kokonaisuudeksi. Näin luontaisten toimintatapojen eroavaisuuksien havainnointi on helppoa ja selkeää. Kyseessä voi olla yhtä hyvin työpari kuin elämänkumppanikin.

Ryhmäraportit

Ryhmäraportteihin yhdistetään useamman henkilön Henkilöanalyysin tulos. Näin nähdään yhdellä kertaa miten eri yksilöt toimivat ryhmän jäsenenä ja missä ovat ryhmän yhteiset vahvuudet ja kehittämiskohteet ryhmän tehtäviin nähden.

Käänteentekevät yhdistelmäraportit

Yksi FinxS –järjestelmän merkittävistä uusista ominaisuuksista on sen mahdollisuus tuottaa yhdistelmäraportteja yllä mainittujen työkalujen keräämästä tiedosta. Samaan raporttiin voidaan yhdistää esimerkiksi Extended DISC henkilöanalyysin tuottamaa, henkilön luontaista käyttäytymistä kuvaavaa tietoa sekä 360 arvioinnin tuottamaa konkreettista palautetta henkilön päivittäisestä toiminnasta.

On tärkeää huomata, että eri työkalut voidaan räätälöidä havainnollistamaan samoja, työtehtävän kannalta olennaisia asioita, kuten esimerkiksi organisaation arvoja, organisaatiokulttuuria tai johtamisperiaatteita.

Selväkielisiä

 

j0438585

Ota yhteyttä niin suunnitellaan sinulle sopivat raportit.