Dynaaminen tietokanta

Merkittävä ominaisuus FinxS –järjestelmässä on Dynaaminen tietokanta. Sen avulla on mahdollista jälkeenpäin tuottaa tilanteiden vaihtuessa käytännön läheistä tietoa jo aiemmin kerätyistä tiedoista.

Dynaaminen tietokanta mahdollistaa monipuolisen tiedon yhdistämisen ja hyödyntämisen.  Voidaan valita useita eri tietoja yhdestä henkilöstä tai yksi tietty tieto useasta eri henkilöstä samalla kertaa.

Jos esimerkiksi esimiehen rekrytointiprosessin aikana keskeiseksi asiaksi on noussut hakijoiden luontainen tapa suhtautua nopeisiin muutoksiin, niin silloin valitaan tietokannasta neljä loppusuoralle valikoitunutta hakijaa ja heidän muutoksiin suhtautumistaan kuvaavia käyttäytymiskompetensseja.

Tuloksia voidaan tarkastella suoraan ruudulla tai haluttaessa tulostaa kätevästi PDF -tiedosteoksi valinnasta päättäville henkilöille.

Tietokannasta voidaan myös tuottaa erilaisia pari- ja ryhmäyhteenvetoja sekä vertailuja.

Monipuolinen

 

 

dreamstimesmall_3698725

Ota yhteyttä niin poimitaan sinulle sopivin vaihtoehto!