Rekrytoinnissa

Onnistunut rekrytointi, jossa tiedetään millaista työntekijää haetaan ja jossa uusi palkattu työntekijä täyttää häneen kohdistuneet odotukset, säästää aikaa ja rahaa.

Extended DISC kehittämistyökaluja käytetään yleisesti pienentämään epäonnistumisen riskiä rekrytoinnin eri vaiheissa.

Ennen rekrytointia

  • Extended DISC Työvertailun ja Timantin avulla määritellään keskeiset avaintehtävät, niiden edellyttämät tiedot, taidot ja toimintatapa.
  • ­Extended DISC Ryhmäanalyysin avulla tunnistetaan ryhmän vahvuusalueet sekä ne alueet, joihin ryhmä kaipaa vahvistusta. Kun tämä tieto yhdistetään hakijan luontaisiin mukavuusalueisiin ja ryhmän kaipaamaan täydennystarpeeseen, voidaan haastattelua kohdentaa oleellisiin osa-alueisiin.
  • ­Ulkoinen toimintaympäristö kuten esimerkiksi asiakkaat, tuotteet ja kilpailutilanne kuvataan Extended DISC Timantin avulla. Haastattelija saa havainnollista tietoa liiketoiminnan kulmakivien vaikutuksista työtehtävien suorittamiseen ja osaa sen perusteella haastatteluun.

Rekrytoinnin aikana

  • Hyödynnetään ennen rekrytointia kerättyä tietoa
  • ­Rekrytoinnin ammattilaisille riittää yleensä Extended DISC profiili ja timantti rekrytointihaastatteluun valmistautumiseen ja sen aikana. Ne antavat vankan pohjan oikeiden kysymysten esittämiselle
  • ­Harvemmin rekrytoinnissa mukana olevat, kuten esimerkiksi esimiehet ja oman alansa asiantuntijat käyttävät Extended DIISC Rekrytointianalyysin työkirjaa valmistautuessaan rekrytointihaastatteluun.

Rekrytoinnin jälkeen

  • Palkatun henkilön esimies hyödyntää rekrytoinnin aikana syntynyttä tietoa perehdyttäessään uutta työntekijää tehtäviinsä
  • ­Rekrytoinnin yhteydessä tehdyn Extended DISC Henkilöanalyysin tulokset ovat hyödyksi myös palkatulle henkilölle hänen aloittaessaan uutta tehtäväänsä ja tutustuessaan uusiin ryhmänsä jäseniin.
  • ­Seuraavan rekrytoinnin yhteydessä voidaan käyttää kaikkea syntynyttä tietoa.

Ota meihin yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää.

Voit jättää meille myös yhteydenottopyynnön niin olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

 

Oikeita valintoja