Organisaation kehittämisessä

Extended DISC analyysit ja FinxS arvioinnit tukevat koko organisaation kehittämistä tarjoamalla mahdollisuuden tiedon laaja-alaiseen keräämiseen ja yhdistämiseen.

Muutamia esimerkkejä:

  • Extended DISC Työvertailun avulla määritellään haluttu asiakkaille välittyvä kuva. Tältä pohjalta kehitetään kaikkien asiakasrajapinnassa olevien ihmisten toimintaa.
  • Yhdistämällä organisaation talous-, myynti- ja muu kokemusperäinen tieto Extended DISC kehittämistyökalujen tuottamaan tietoon, saadaan konkreettista ja avartavaa tietoa strategisten päätösten pohjaksi.
  • Peilaamalla Extended DISC Henkilöanalyysinn tuottamaa “hiljaista tietoa” organisaatioon
  • Etsimällä eri tehtävissä hyvin menestyneiden ja Extended DISC kehittämistyökalujen tuottamasta tiedosta menestystä selittäviä tekijöitä
  • Kartoittamalla FinxS  Surveys kyselytutkimuksen avulla kriittisimmät kehittämiskohteet

Tietoa

Millä perusteella te teette organisaationne strategiset päätökset?

 

j0308879_listitem

 

Ota yhteyttä niin keskustellaan asiasta tarkemmin:

info.finland@extendeddisc.fi