Ihmisten kehittämisessä

Extended DISC analyysejä ja FinxS arviointeja käytetään laaja-alaisesti henkilökohtaisen kehittämisen apuna. Kun tunnistaa oman luontaisen toimintatapansa ja oivaltaa sen vaikutukset eri tilanteisiin, voi rakentaa itselleen käytännönläheiset portaat menestykseen.

Extended DISC Henkilöanalyysin tehtäväkohtaisesti räätälöidyt raportit työkirjoineen tukevat itsensä kehittämistä mm:

  • asiakaspalvelijana
  • myyjänä
  • asiantuntijana
  • esimiehenä
  • johtajana

Niitä tukevat esimiesten käyttöön tarkoitetut Esimiehen raportit. Näissä raporteissa esimiestä ohjataan kysymysten avulla sparraamaan kehitettävää henkilöä kehityskeskusteluissa ja muissa kehittämistilanteissa.

FinxS 360 arviointien ja Reasoning päättelykykytestien avulla saadaan konkreettista tietoa mihin työn osa-alueisiin on kiinnitettävä huomiota.

FinxS Survey kyselytutkimuksilla voidaan mitata organisaation työilmapiiriä ja kehittämistarpeita konkreettisesti.

Ota meihin yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää.

Voit jättää meille myös yhteydenottopyynnön niin olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

 

Käytännön apuvälineitä

Extended DISC analyysien käytännönläheisyys, tulkinta-ohjeet ja oivaltavat harjoitukset tukevat ihmisten kehittämistä ja kehittymistä. Näin saadaan aikaan pysyviä tuloksia.Extended DISC analyysien käytännönläheisyys, tulkinta-ohjeet ja oivaltavat harjoitukset tukevat ihmisten kehittämistä ja kehittymistä. Näin saadaan aikaan pysyviä tuloksia.