Ihmisten kehittämisessä

Extended DISC kehittämisvälineitä käytetään laaja-alaisesti henkilökohtaisen kehittämisen apuna. Kun tunnistaa oman luontaisen toimintatapansa ja oivaltaa sen vaikutukset eri tilanteisiin, voi rakentaa itselleen käytännönläheiset portaat menestykseen.

Extended DISC tehtäväkohtaisesti räätälöidyt raportit työkirjoineen tukevat itsensä kehittämistä mm:

  • asiakaspalvelijana
  • myyjänä
  • asiantuntijana
  • esimiehenä
  • johtajana

Niitä tukevat esimiesten käyttöön tarkoitetut Esimiehen raportit. Näissä raporteissa esimiestä ohjataan kysymysten avulla sparraamaan kehitettävää henkilöä kehityskeskusteluissa ja muissa kehittämistilanteissa.

Extended DISC 360 arviointien Extended DISC Reasoning päättelykykytestien avulla saadaan konkreettista tietoa mihin työn osa-alueisiin on kiinnitettävä huomiota.

Extended DISC Survey kyselytutkimuksilla voidaan työilmapiiriä ja organisaation kehittämistarpeita mitata konkreettisesti.

Käytännön apuvälineitä

Extended DISC raporttien käytännönläheisyys, tulkinta-ohjeet ja oivaltavat harjoitukset tukevat ihmisten kehittämistä ja kehittymistä. Näin saadaan aikaan pysyviä tuloksia.

Ota yhteyttä niin keskustellaan asiasta tarkemmin:

info.finland@extendeddisc.fi